Regulamin

NOWOŚĆ

Regulamin

§ 1. Zasady ogólne

1. Nasza firma gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: imię, telefon adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza naszą firmą. Wykonane zlecenie po 2 miesiącach zostanie usunięte z dysku.

2. Zamówienie przyjmowane jest w formie elektronicznej poprzez wysłanie maila na adres wskazany na stronie lub wypełnienie formularza kontaktowego.

3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.magisterskie-prace.eu (zwanego Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.

4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma (zwana dalej Administratorem).

5. Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Użytkownik Serwisu zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Serwis w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia przy poszanowaniu praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2. Realizacja zamówienia prac

1. Powstała po stronie zamawiającego zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia bądź w regulowaniu opłat za poszczególne części, powoduje wstrzymanie prac i wyznaczenie nowego terminu wykonania usługi przez serwis.

2. Odbiór i przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag odbywa się za pomocą poczty elektronicznej - email.

3. Na życzenie Zamawiającego serwis może zawrzeć umowę w formie pisemnej.

§ 3. Reklamacje

1. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie plików, lub niezgodność z tematem, tezą zawartymi w ofercie powinien wysłać reklamację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

2. Zastrzegamy, iż sporządzone przez nas opracowania są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.

15

lat doświadczenia

280

Poleconych

1350

prac obronionych

1210

Klientów